MENU ZOEKEN

One Response

  1. L.P. Boukema 19 mei 2021 at 21:49 | | Reply

    Lood is verbannen alleen om de drieweg katalysator en er was veel minder mee mis dan de tegenwoordige antiklopmiddelen. het soortelijk gewicht zorgt er voor dat het in ieder geval niet makkelijk ingeademd kan worden. en de grootste rede van het steeds meer toevoegen van lood is geweest om de onzuivere destillatie te compenseren

Leave a Reply