Kleine zonnepanelen zijn een goed begin bij zonne-energie

Sommige zonne-energieprojecten zijn grootschalig; ze bedekken hele akkers, andere weer hele daken, maar zone-energie kan ook op kleine schaal worden toegepast. Klein beginnen is een goede strategie voor mensen die zich niet in één keer grote panelen kunnen veroorloven. Kleine zonnepanelen zijn te koop; je kunt er net een paar apparaten mee laten draaien, maar ze vormen een goedkope manier om me zonne-energie te beginnen.

Kleine zonnepanelen.
Kleine zonnepanelen. Bron: farhek.com.

Besparing op energie en kosten

Kleine zonnepanelen zijn betaalbaar, met mogelijk lage installatiekosten. De meeste zonnepanelen zijn eenvoudig te bedienen en kunnen door iedereen worden geplaatst, terwijl voor grotere panelen de help van een monteur nodig is. Daarom is het handig om te beginnen met een paar kleine zonnepanelen en dan verder te groeien, al naar behoefte. Zonne-energie verlaagt de afname van het net, wat energie- en elektriciteitskosten bespaart. Kleinschalige zonnepanelen dekken dan wel niet je hele elektriciteitsvraag, maar ze zijn prima geschikt om je vertrouwd te maken met zonne-energie. Het voordeel van zonne-energie is dat deze gratis is, als je eenmaal panelen hebt. Het voordeel is dus op de lange termijn.

Uitval van het net

In afgelegen gebieden is de elektriciteitslevering niet altijd gegarandeerd. Hier kunnen kleine zonnepanelen dienen als ondersteuning als het net is uitgevallen. Belangrijke apparaten die niet veel stroom vragen, zoals lampen en opladers, kunnen blijven werken op stroom van de zonnepanelen. Omdat kleine zonnepanelen nu betaalbaar zijn, zullen mensen in afgelegen gebieden er geen probleem mee hebben, deze te kopen en te gebruiken voor hun dagelijkse behoeften.

Voor mensen die wonen op plaatsen met geregelde stroomuitval zijn kleine panelen een goede manier om hiermee om te gaan. Het voordeel van kleine zonnepanelen is dat alle stroom die zij leveren, in het huishouden wordt gebruikt, zodat hun voordeel maximaal is.

Smartphone met klein zonnepaneel.
Smartphone met klein zonnepaneel. Bron: ae01.alicd.com.

Zelfstandige apparaten vs. netkoppeling

In zelfstandige zonnepanelen (los van het net) wordt een teveel aan opgewekte elektriciteit opgeslagen in batterijen. De elektrische apparaten onttrekken hun stroom dan uit de batterijen, ook ’s nachts. Maar batterijen zijn duur, en vereisen ook controleapparatuur. Maar als je ook airconditioning, een koelkast en TV hebt, heb je dit nodig. En bovendien grotere zonnepanelen.

Anderzijds, in netgekoppelde zonnepanelen zal een teveel aan opgewekte elektriciteit in alle huizen in de buurt, worden opgeslagen in het net, tegen vergoeding. Uit dit net worden ook huishoudens van stroom voorzien die nog geen zonnepanelen hebben, of niet genoeg voor hun stroomgebruik. De controleapparatuur is gemakkelijker aan te brengen, en doordat de kosten van het net worden verdeeld over de gebruikers, zijn de totale kosten wellicht lager. Bovendien werkt dit systeem op wijkniveau beter doordat er geen elektriciteitstekorten meer zullen voorkomen bij gebruikers.

Kleine zonnepanelen, tot slot

Bij het kiezen van het soort zonnepaneelsysteem is het essentieel om te kijken wat er in de omgeving al is gebeurd. Als er in de buurt al een netkoppeling van zonnesystemen bestaat, is het beter netkoppeling toe te passen. Dit is goedkoper en komt ook de gemeenschap ten goede. Maar als de buurt niet is gekoppeld aan een elektriciteitsnet, is het beter ergens in het systeem batterijopslag in te bouwen, om ook ’s nachts stroom te kunnen gebruiken. Alleen als geld geen probleem is, is het zinvol een geheel zelfstandig systeem te installeren, waarmee je voor het stroom totaal onafhankelijk bent van de buitenwereld.

Kortom, zone-energie is belangrijk als bron van elektriciteit, maar het is evenzeer van belang het juiste systeem te kiezen. Kleine zonnepanelen zijn de eerste stap in de richting van het gebruik van duurzame energie, ten gunste van het milieu.

Over de auteur:
Mr. Sunil Rathi is directeur sales & marketing bij WAREE Energies Ltd. Hij is een volhardende en vernieuwende technicus op het gebied van vermogenselektronica. Hij heeft een MBA en 24 jaar ervaring in Sales en Marketing in zonne-energie en vermogenselektronica. Met zijn bewezen strategische visie heeft hij zijn merk stevig neergezet, en ook zichzelf als een trouwe vertegenwoordiger van de zonne-energie industrie.

Interessant? Lees dan ook:
Zonnecelindustrie naar de TW-schaal
Energieopslag: de noodzakelijke aanvulling op duurzame energiebronnen
Perspectief op duurzame energie verandert snel

(Visited 9 times, 1 visits today)

Plaats een reactie