MENU ZOEKEN

One Response

  1. Huib de Vriend 1 april 2015 at 13:31 | | Reply

    Als ervaringsdeskundige kan ik me goed vinden in de analyse van Alle Bruggink. Communicatie wordt door veel onderzoekers voornamelijk beschouwd als een disseminatiemiddel richting beleidsmakers en het grote publiek. De communicatie-experts moeten vooral behulpzaam zijn bij het vertellen hoe geweldig de wetenschap en technologie zijn. Daar is niets op tegen, maar er is in mijn ogen pas sprake van communicatie als de boodschapper open staat voor een reactie, en ook iets met die reactie doet (of niet, als je maar beargumenteert waarom je er niets mee doet).
    Dus ja: beta’s kunnen iets van gamma’s leren. Maar andersome geldt dat evenzeer: ook bij gamma’s wil het nog wel eens ontbreken aan een goed begrip, bijvoorbeeld van wat er technologisch gezien al dan niet mogelijk is.
    Ik denk dat het voor een constructieve, innovatiegerichte gamma/beta samenwerking noodzakelijk is dat de gamma’s en beta’s elkaar over en weer iets leren. De ervaring leert echter dat de manier waarop het moderne wetenschapsbedrijf functioneert, een systeem waarin onderzoekers vooral worden afgerekend op het binnenhalen van nieuwe opdrachten en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, daar weinig ruimte voor biedt.

Leave a Reply