MENU ZOEKEN

Studiedag ‘Biosynthetische materialen in een biobased economie’

Datum: donderdag 28 maart 2013
Uur: 10u –
Plaats: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven
Prijs: 160€ (Vroegboekerstarief: geldig tot en met 17/02/2013)
Organisator: VIBE vzw
Website: http://www.vibe.be

Biosynthetische materialen zijn zowel nationaal en internationaal de nieuwe hype. Deze studiedag schetst welke biosynthetische bouwmaterialen er zoal bestaan en hoe ze worden  gemaakt.
Maar ook de kritische vragen komen aan bod. Zijn er voldoende grondstoffen aanwezig?  Wat is de invloed op het Zuiden?

Boek nu alvast je plaats op deze studiedag en geniet van het vroegboektarief van 160€.
Inschrijven kan via http://bit.ly/WyzBsE.

Programma

9:00 – 10:00 Inschrijvingen en ontvangst met koffie en thee

10:00 – 10: 45 Peter Thoelen, Directeur VIBE vzw

Welkomstwoord en algemene intro over bio-based economie en de potentiële mogelijkheden en problemen daarvan.

10:45 – 11:15 Jan E.G van Dam, Senior Scientist (Food & Biobased Research, Wageningen UR, NL)
Grondstoffen en processen voor bio-based bouwmaterialen
Welke processen en basisgrondstoffen/bouwstenen zijn nuttig voor bouwmaterialen en –producten (PLA, suikers, eiwitten, zetmelen,…). Hoe verloopt de raffinage? Wat zijn technische voor- en nadelen? Welke evoluties verwachten we? De stand van zaken op beleidsniveau in NL. (biogrondstoffen in het Bouwbesluit).

11:15 – 11:45 Geert Scheys, secretaris-generaal ( Federplast.be)
Bioplastics, tussen droom en werkelijkheid”
Wat betekenen biosynthetische materialen voor de kunststofindustrie? Welke projecten lopen er, internationaal? Welke bedrijven zijn er mee bezig (grondstoffen en verwerking)? Welke bouwstenen worden er gebruikt en in welke producten? Wat is de visie van Federplast.be op de ontwikkelingen in ‘bio-based’ producten of beleid? Al dan niet vervangingspotentieel voor petrochemische grondstoffen? Hoe ziet de Belgische kunststofindustrie de toekomst voor het gebruik van bouwstenen uit de Belgische chemiesector in bouwmaterialen?

11u45 – 12u30 Ludo Diels, VITO

12:30 – 13:30 Broodjesmaaltijd

13:30 – 14:30 Jeroen Gillabel, Beleidsmedewerker Duurzaam Materialenbeheer (BBLv)
Wat is de rol van recyclage en hoe zit het met de ‘end-of-life’ van bio-based bouwmaterialen vanuit de invalshoek grondstoffen-schaarste? Hoe verhouden de verschillende pistes om kringlopen te sluiten zich verhouden tot elkaar. Hoe verlopen de discussies op beleidsniveau en de relevante adviesraden momenteel?
14:30-15:00 Alma De Walsche, journalist
( MO magazine)
Wat is het gevolg van biogrondstoffen op landgebruik- en wat zijn de effecten op het Zuiden?(eigendomsrechten lokale bevolking, winstdrainage naar multinationals?)

15:00-15:30 Chris De Visser, functie?( Food & Biobased Research, Wageningen UR, NL)
Niet voedselproductie vs grondstoffen, maar watervoorziening en nutriënten zijn het debat.
Volgens Chris De Visser vormt niet de discussie ‘food-feed-fuel’ een probleem. Er is grond en voedsel genoeg. Momenteel wordt meer voedsel geproduceerd dan de mensheid op kan. Het geraakt alleen niet op de juiste plaats. De kwestie is veeleer: kan je de op aarde beschikbare gronden voorzien van voldoende voedingsstoffen en water om ook nog massaal veel grondstoffen voor producten te produceren? Welke cijfers zijn beschikbaar?

15:30 – 16:00 Vragen & debat

16:00 Luc Robijns, deputé Provincie Vlaams Brabant

Afsluitend dankwoord

…u – 18:00 Receptie