MENU ZOEKEN

One Response

  1. Jan 6 January 2014 at 18:43 | | Reply

    Paul,

    Zou het niet goed zijn om het perspectief voor biomassa eens wat nuchterder te analyseren? Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat biomassa op afzienbare termijn een significant deel van ‘fossiel’ zal verdringen. Dat neemt niet weg dat er niches zijn zoals opwaardering van afval of het maken van hoogwaardige specialties op basis van plantaardig materiaal. Maar we moeten elkaar (en de politici) niet voor de gek houden met al te fantastische verhalen.

    Groet,

    Jan Berends

Leave a Reply