MENU ZOEKEN

One Response

  1. Huib de Vriend 21 maart 2016 at 13:52 | | Reply

    In 1994, nog voordat de eerste scheepsladingen Roundup resistente genetisch gemodificeerde soja in de Europese havens arriveerden, organiseerde het LEI een stakeholderbijeenkomst over herbicideresistene gewassen. Toen al werd voorzien dat grootschalig en jaar-in-jaar-uit gebruik van Roundup zou leiden tot de ontwikkeling van Roundupresistente onkruiden. Dat was geen kwestie van kijken in een glazen bol, maar van redeneren op basis van ervaringen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het algemeen. En dat geldt niet alleen voor herbicideresistenties, maar ook voor ziekte- en plaagresistenties. Dat mechanisme zien we in principe bij alle resistenties, of ze nu zijn verkregen door genetische modificatie, conventionele veredeling of andere nieuwe veredelingstechnieken.
    Door verstandig resistentiemanagement kun je de ontwikkeling van resistenties overigens wel vertragen, maar op termijn blijft het een niet-duurzame oplossing en moet je steeds weer nieuwe resistenties in de gewassen zien te veredelen.

    Resteert een aspect van herbicideresistenties, namelijk de koppeling aan het gebruik van een chemisch middel. Voor telers met enorme arealen zoals we die kennen in de VS en Zuid Amerika wel het makkelijkste middel, en voor de bedrijven die deze gewassen ontwikkelen én de betreffende herbiciden verkopen een aantrekkelijke koppelverkoop.

Leave a Reply