3BI – Bemiddeling voor Bio-Based Innovatie

Vandaag op EFIB hebben enkele van de belangrijkste Europese clusters in de bio-economie uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK de handen ineen geslagen als het 3BI intercluster. 3BI is een strategisch Europees samenwerkingsverband dat voortbouwt op de kracht van vier regionale innovatieclusters die elkaar aanvullen. Alle vier leggen zich toe op bioraffinage waarmee ze groene grondstoffen omzetten in materialen, chemicaliën en brandstoffen.

Restproducten uit de landbouw photo BioVale
Restproducten uit de landbouw. Foto: BioVale.

Steun aan Europese MKB’s

3BI bestaat uit het Duitse Bioeconomy Cluster dat zich toelegt op hout, BioVale uit het VK dat zich toelegt op bio-afval, het Franse IAR dat zich toelegt op de verwaarding van land- en bosbouwproducten en algen, en het Nederlandse Biobased Delta dat nieuwe groene grondstoffen probeert te ontwikkelen voor zijn chemische industrie. De clusters bundelen hun krachten omdat zij vinden dat Europese MKB’s steun hebben bij het verwerven van toegang tot de belangrijke bio-economische markten over de hele wereld. 3BI zal Europese bedrijven in deze sector helpen bij internationale samenwerking en toegang tot buitenlandse markten. Zij zullen de Europese samenwerking en innovatie bevorderen om te komen tot concurrerende bio-economische producten en diensten. De ondertekening van de overeenkomst gebeurde vandaag in de koffiepauze op het EFIB forum in Brussel.

BioVale is een innovatiecluster uit het VK dat innovatie probeert te ontwikkelen voor de bio-economie in Yorkshire en het Humbergebied. Dit is een centrum van toponderzoek, groene industrieën en een diverse landbouw. BioVale geeft steun aan de ontwikkeling van de regio als een innovatief bio-economisch cluster. Het geeft bedrijven toegang tot het meest recente bio-economisch onderzoek en ondersteunt bij netwerken, dialogen en samenwerkingen. De kracht van de regio ligt in de verwaarding van bio-afval, hoogwaardige chemicaliën uit planten en micro-organismen, brandstoffen en chemicaliën uit lignocellulose, en landbouwtechnologische innovatie.

IAR is een cluster van wereldklasse op het gebied van bio-economie, producten uit groene grondstoffen en bioraffinage. Het brengt meer dan 300 deelnemers bij elkaar uit research, hoger onderwijs, grote en kleine bedrijven, en landbouw, met een gemeenschappelijk doel: de beste verwaarding van groene grondstoffen. Het heeft tot doel om de Franse bio-economie te ontwikkelen, ondersteunen en versterken, de concurrentiekracht van groene bedrijven te vergroten en hulp bij het scheppen van banen door betere innovatie, training en samenwerking. IAR legt zich vooral toe op geïntegreerde bioraffinaderijen, biobrandstoffen, biomaterialen en bio-componenten. Sinds 2005 heeft IAR 192 projecten gelanceerd en gesteund, met een totaal RD&D budget van meer dan € 1,4 miljard.

Biobased Delta is een innovatief ecosysteem dat voortbouwt op de kracht van Zuidwest Nederland. Hier vinden wij voedselverwerkende industrieën en grote chemische bedrijven, technologisch zeer goede boeren, producenten van consumentenartikelen, veel innovatieve MKB’s, vermaarde kennis- en onderwijsinstellingen, proef- en demonstratiefabrieken, en regionale ondersteunende autoriteiten. Biobased Delta legt zich vooral toe op suikerbieten en andere suikers als grondstof voor de chemische industrie, bioraffinage van lignocellulose bevattende grondstoffen, en verwaarding van groene grondstoffen in het algemeen.

BioEconomy Cluster is gevestigd in midden-Duitsland; het voegt waarde toe doordat het zich concentreert op het geïntegreerde gebruik voor materialen en energie van oneetbare groene grondstoffen (vooral berkenhout en andere lignocellulosehoudende biomassa) voor de productie van materialen, chemicaliën, innovatieve producten en biobrandstoffen. Bijzonder is de vorming van sectoroverschrijdende waardeketens en de integratie in een bestaande chemische cluster. Op het Leuna chemieterrein zijn fabrieken gebouwd op pilot en demonstratieschaal. Het netwerk van meer dan 100 industrieën en onderzoeksinstellingen is een van de 15 topclusters van het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF).

3BI: een strategisch Europees samenwerkingsverband

De vier clusters zien 3BI als een strategisch Europees samenwerkingsverband dat voortbouwt op hun sterke, elkaar aanvullende punten. Alle vier clusters gebruiken bioraffinage om groene grondstoffen om te zetten in voedsel, diervoeding, materialen, chemicaliën en biobrandstoffen. Zij willen samenwerken in onderzoek, ontwikkeling en het gebruik van nieuwe high-tech benaderingen bij het omzetten van biomassa, groene grondstoffen en afval in hoogwaardige producten en toepassingen. Zij zijn gericht op groei, innovatie en slimme specialisatie van hun regio’s om zo duurzame oplossingen te bevorderen voor een lagere footprint.

(Visited 3 times, 1 visits today)