API, Cumapol: vergroening is een megatrend in polymeren

API Institute (Applied Polymer Innovations) en Cumapol (CUstom MAde POLyesters) zijn buren op het Emmtec Industry & Business Park in Emmen. Zij spelen beide op hun manier in op de sterk toenemende vraag naar biopolymeren.

‘Onze hoofdactiviteit is het produceren van kwalitatief hoogwaardige polyesters onder andere op basis van gerecycled materiaal’, zegt Marco Brons, CEO van Cumapol. ‘Dit houdt in inzamelen, sorteren en selecteren van materiaal, versnipperen, nabehandelen en extrusie tot korrels. In een nacondensatiestap worden vluchtige materialen verwijderd. We hebben twee polymerisatielijnen met in totaal een capaciteit van 25 kton per jaar. Wij zijn in staat, polymeren te maken binnen nauwe specificaties, precies conform de wensen van de klant. Wij produceren zulke speciale polyesters en adviseren ook op dit terrein.’

‘De ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn is het importeren en op onze lijnen nacondenseren van PET gemaakt op basis van bio-MEG (mono-ethyleen-glycol). Dit basis PET wordt gemaakt in India, naast de productielocatie voor de bio-MEG.’

Avivages
API is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in toegepast onderzoek naar polymeren. Het bedrijf bestaat uit een onderzoekslaboratorium en een pilot plant. Het laboratorium analyseert en karakteriseert alle polymeren heel gedetailleerd met technieken als thermische analyse, reologie, microscopie en structuuranalyse.

‘In de pilot plant kunnen we op kleine en grotere schaal polymeren synthetiseren”, zegt Onno Lint, de CEO. ‘Deze polymeren kunnen we vervolgens op verschillende manieren verwerken. We hebben spinmachines waarop we nieuwe garenproducten of garenprocessen ontwikkelen. We beschikken over apparatuur waarmee we kunststoffen kunnen compounderen en spuitgieten. Verder kan API polymeerfilm gieten of blazen. We zijn sterk in de ontwikkeling van avivages. Avivages zijn smeermiddelen, oppervlakte-actieve stoffen en additieven die we aanbrengen op kunststofgarens om het proces vloeiend te laten lopen en om op maat gemaakte, kwalitatief hoogwaardige producten te verkrijgen.’

Een megatrend
‘Vergroening is een megatrend in de garen- en kunststoffenindustrie en ook API heeft op dat terrein ambities. Maar we doen zelf geen polymerisatie op industriële schaal. API zou baat hebben bij een ‘groene’ polymerisatiefabriek in de buurt, idealiter van Cumapol. Zij zijn ook voortgekomen uit AkzoNobel en zijn gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein. Cumapol is de mogelijkheid aan het onderzoeken, de oude installaties weer op te starten. Wij zien voordelen in de nabijheid van leveranciers en zijn geïnteresseerd in alle reële lokale routes.’

‘We profiteren ook van de nabijheid van kennisinstellingen, vooral Stenden, RUG, UT en WUR. Er bestaan goede contacten met deze universiteiten, en die willen we graag voortzetten en uitbreiden.’

Op zoek naar regionale partners
‘Belangrijk is ook dat wij groen licht hebben voor het project Agro-Biopolymeren. We willen met dit project concrete duurzame innovaties van de grond krijgen op basis van agro-(rest)grondstoffen, zo mogelijk direct van de Drentse en Noord-Nederlandse akker- en glastuinbouw. Wij willen, onder andere, 100% natuurlijk, biocomposteerbaar projecttapijt ontwikkelen; dit tapijt hoeft niet meer als grof afval verbrand te worden. Verder denken we aan bioafbreekbare producten in weg-en waterbouw, een backing voor graszoden die langs natuurlijke weg wordt afgebroken, en natuurlijk afbreekbaar opbinddraad in de glastuinbouw.’

Agro-Biopolymeren is een echt MKB initiatief. Twintig MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland werken samen in clusterverband. De Eems-Dollard regio, het ministerie van EL&I, de provincie Drenthe, de deelstaat Nedersaksen, en Europese fondsen hebben co-financiering verstrekt. Maar de MKB bedrijven, waaronder API, dragen een aanzienlijk deel van de kosten. ‘Dit geeft wel aan hoeveel belang wij hechten aan een snelle vergroening van kunststofproducten.’

Met dank aan de NOM, ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

(Visited 7 times, 1 visits today)

Plaats een reactie