Grondstoffen uit plastic

Plastics zijn bijzondere materialen; voor zover het gaat om hun eigenschappen bij gebruik. Maar vaak zijn ze heel lastig in de afvalfase. Lange tijd werd deze afvalfase als vrij onbelangrijk beschouwd bij ontwikkelaars en de industrie. Maar dat gaat veranderen. De plastic soep is overal. Een van de methoden bestaat uit het winnen van grondstoffen uit plastic door dit te ontleden; en deze weer tot nieuwe plastic te vormen.

grondstoffen uit plastics
Recycling in Cheltenham, VK. Foto: Dan Papworth, Wikimedia Commons

‘We hebben een dubbel probleem,’ schreven Henna Pukkinen et al. in 2017. ‘De grondstoffen raken uitgeput en afval hoopt zich op. De ontwikkeling van nieuwe en doelmatige behandelingsmethoden voor afvalstromen van wisselende samenstelling zou niet alleen een antwoord geven op dit dilemma, maar ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen, en de lokale economie stimuleren. Thermische omzettingen als pyrolyse en vergassing worden nog niet algemeen gebruikt; hoewel er al lang onderzoek naar wordt gedaan. Maar recente ontwikkelingen in thermische omzetting, samen met de druk naar een circulaire economie, vormen een interessant beginpunt voor de daadwerkelijke commercialisering.’

Thermische ontleding van plastic

Olefy, een dochter van VTT in Finland, heeft zulke technieken voor het winnen van grondstoffen uit plastic succesvol ontwikkeld. Zó succesvol zelfs dat het moederbedrijf heeft besloten de dochter te verzelfstandigen. Volgens Biofuels Digest kunnen ze met hun proces het meeste plasticafval terugvormen tot bruikbare grondstof; zelfs betaalbaar, en een onbeperkt aantal malen. Dit is belangrijk nieuws; want hiermee kunnen we een eind maken aan het vervuilen van zelfs de meest afgelegen plaatsen ter wereld met plastic.

storten
Stort van afval in Savage, Minnesota, VS. Foto: Redwin Law, Wikimedia Commons.

Het nieuwe proces is uitvoerbaar in één stap. Dit zal de kosten sterk terugbrengen en plastic recycling bevorderen. Terugwinning van grondstoffen uit plastic afval zou de belangrijkste optie kunnen worden voor de behandeling; zelfs belangrijker dan storten. De proeffabriek staat in het VTT Bioruukki Pilot Centre in Espoo, Finland. De technologie is nog lang niet doorontwikkeld; de eerste industriële demonstratiefabriek komt niet eerder in bedrijf dan in 2026. Momenteel onderhandelt het bedrijf met mogelijke partners en investeerders. Het proces is geheim, maar Biofuels Digest vermoedt dat de plastics worden vergast met stoom bij 640-750oC.

Het publiek vraagt om recycling van plastics

Momenteel wordt het meeste plastic gestort. Een klein deel (minder dan 10%) wordt gerecycled, vooral door mechanische recycling. Maar dit gerecyclede plastic is van minder kwaliteit, waardoor het niet kan worden gebruikt voor verpakkingen of in de farmacie. Het nieuwe proces zou de plastics afbreken tot nieuwe grondstof, een grote stap voorwaarts.

Omdat het publiek er al een tijdlang om vraagt, hebben producenten van consumptieartikelen zichzelf vérreikende doelen gesteld voor het gebruik van gerecyclede plastics. Voorlopig zal de vraag naar de nieuwe technologie daarom wel blijven bestaan. ‘Plasticafval is een van de vijf grote wereldproblemen die VTT wil helpen oplossen,’ zegt Antti Vasara, CEO van VTT. ‘Olefy betekent een enorme sprong in recycling; deze technologie zal de manier waarop de wereld naar plastic kijkt sterk veranderen, want het gebruik wordt echt circulair, we gaan ermee naar nul netto gebruik van koolstof.’

Grondstoffen uit plastic

En Matti Nieminen, technologisch directeur van VTT, zegt dat er door het nieuwe proces een eind komt aan gerecycled plastic van slechte kwaliteit. ‘Met het Olefy recyclingproces is de kwaliteit van het plastic net zo hoog als wanneer dit uit nieuwe grondstof werd gemaakt; het kan dus een onbeperkt aantal keren worden herhaald en spullen hoeven niet meer terecht te komen op de stort.’ Dit kan ‘de dynamiek van oliegebruik op de wereld totaal veranderen. Olefy betekent dat we veel minder olie nodig hebben voor het maken van plastic; misschien gaan we er zelfs plastic door verzamelen doordat het waarde krijgt.’ En Timo Sokka, commercieel directeur bij Olefy, zegt tegen Biofuels Digest dat ‘de vraag naar gerecyclede plastics veel sneller groeit dan het aanbod…. Olefy speelt hier perfect op in door plasticrecycling werkelijk toepasbaar te maken op industriële schaal.’

Kortom, deze ontwikkelingen komen geen moment te laat. En niet alleen VTT ontwikkelt deze technologie van het winnen van grondstoffen uit plastic. Anellotech uit New York zit op hetzelfde spoor. Een goede zaak, dit onderzoek en deze ontwikkeling.

Interessant? Lees dan ook:
De rol van de chemie bij vermindering van plastic afval
Plastic recycling: dringend nodig, heel lastig
Verbod op plastics? Terug naar een wetenschappelijke onderbouwing

(Visited 42 times, 1 visits today)

Plaats een reactie