Betaalbare duurzame huizen

Sommige voorstanders van betaalbare huizen denken misschien dat duurzame huizen duurder te bouwen en te onderhouden zijn dan traditioneel gebouwde huizen. Maar er zijn methoden om duurzame huizen betaalbaarder te maken dan de traditionele bouw.

duurzame huizen
The Edge in Amsterdam, een van ’s werelds meest duurzame gebouwen.

Er zijn betaalbare groene verbeteringen aan huizen, en bouwmethoden, die het huis energiezuiniger maken en kosten besparen; dit geldt zowel voor eengezinswoningen en appartementen, als voor andere woningtypen. Bovendien kan vergroening van het huis niet alleen de energierekening omlaag brengen, maar ook de waarde van het huis voor toekomstige kopers verhogen, het is met andere woorden een aantrekkelijke investering.

Drie doeltreffende en betaalbare duurzame woningverbeteringen

Doelmatig energiegebruik kan ten goede komen aan zowel huis- en gebouweigenaren als huurders, maar velen van hen zijn zich niet bewust van het aantrekkelijke rendement op de meest doeltreffende groene woningverbeteringen. Wat kunnen gezinnen doen om te besparen op hun energiekosten en het comfort in hun huis te verhogen? Isolatie en luchtdicht maken van het huis levert meestal het meeste op. Isolatie is bijvoorbeeld zinvol op zolders en in spouwmuren; de kosten van verwarmen en koelen zullen daardoor dalen. Luchtdicht maken van het huis is van belang om tocht tegen te gaan; dit kan al beginnen door spleten rond oude ramen en deuren te dichten. Deze maatregelen kunnen al snel leiden tot 15% lagere jaarlijkse energiekosten.

 In duurzame huizen moet ook worden bespaard op water, omdat water steeds duurder wordt, wat begint op te vallen. Er zijn waterbesparende apparaten en hulpmiddelen te koop, vele van hen betaalbaar en geld besparend. Volgens het Amerikaanse EPA is er een besparend toilet met het WaterSense label te koop voor $176 dat over zijn hele levensduur $2000 aan kosten bespaart. Dit laatste hangt wel af van het model en de watertarieven.

duurzame huizen
Ook aan duurzame materialen moet veel aandacht worden besteed. Architectuur door ORGA, Nederland.

En dan verlichting, een van de gemakkelijkste gebieden om het huis duurzamer te maken. Ledlampen zijn overal te koop; ze zijn vaak duurder dan gloeilampen maar ze hoeven minder snel te worden vervangen en verbruiken minder stroom. Met de vervanging van slechts vijf peertjes door ledlampen kun je vaak al $75 per jaar besparen. Dit zijn enkele van de goedkope manieren waarop huiseigenaren efficiënter met energie kunnen omgaan en kunnen beginnen aan besparingen op de langere termijn. Huiseigenaren in winderige gebieden of met hogere energiekosten dan gemiddeld kunnen besparen op hun water en energiegebruik, niet alleen voor hun eigen portemonnee maar ook als een dienst tegenover de buurt, bijvoorbeeld om de belasting van het elektriciteitsnet ter plaatse te verlichten.

Bouwmethoden voor duurzame huizen

Het bouwen van duurzame huizen heeft zich in de loop van de tijd sterk ontwikkeld. Ooit onbetaalbaar, maar geleidelijk is dit goedkoper en efficiënter geworden. Om deze reden zoeken steeds meer huiseigenaren en bouwmaatschappijen ook naar de eigenschappen en juiste toepassing van diverse duurzame materialen voor duurzame huizen, zoals bamboe, geperste grond (veel toegepast in de VS) en gerecyclede materialen.

Ook de ruimtelijke ordening doet ertoe. Winkels, scholen en restaurants op loopafstand vergroten de duurzaamheid van duurzame huizen: er ontstaat dan minder vervuiling, en je kunt de kosten van vervoer uitsparen.

Duurzamer bouwen door betere zeggenschap

Duurzaamheid is niet alleen iets voor het hogere en middensegment van de huizenmarkt, maar ook bij goedkope woningen. Door samen te bouwen kunnen mensen de bouwkosten van goedkope duurzame huizen drukken. Er is dan wel ter plaatse een goede inspectie nodig, om te waarborgen dat er veilig en stevig wordt gebouwd, en dat technologische vernieuwingen op de juiste manier worden toegepast. De overheid kan extra steun geven bij het zoeken naar hoogwaardige bouwmaterialen, in de vorm van trainingen, workshops, speciale programma’s, subsidies en dergelijke. Als mensen zich er meer van bewust worden, en de juiste steun ontvangen, kan het in elke buurt duidelijk worden hoe betaalbaar en nuttig het bouwen van duurzame huizen wel kan zijn.

Interessant? Lees dan ook:
Innovatief beton: we hebben er dringend behoefte aan, het is er, we gebruiken het niet
Groen bouwen
Stro, een zeer goed bouwmateriaal

(Visited 3 times, 1 visits today)

Plaats een reactie