Duurzame biomassa essentieel voor vermindering CO2-uitstoot, zegt macro-economisch rapport

Een nieuw macro-economisch rapport werd vandaag gelanceerd bij de opening van de ECO-BIO conferentie in Rotterdam. Duurzame biomassa is essentieel voor klimaatbeleid en toekomstige economische ontwikkeling, zegt het LEI/Copernicus rapport, dat handelt over Nederland. In de woorden van Luuk van der Wielen (directeur van BE-Basic, een van de financiers van de studie): ‘De conclusies laten zien dat wij het beste de uitstoot kunnen verminderen als we nu investeren; dat geeft lagere kosten en meer toename van het BNP, maar hiervoor moeten zowel industrie als overheid in actie komen.’

Duurzame biomassaEn zoals Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) zei toen zij het eerste exemplaar in ontvangst nam: ‘Wij kunnen de uitdagingen van klimaatverandering en grondstofschaarste het hoofd bieden en daarmee tegelijkertijd economische groei en banen scheppen. Nu moet de regering de biobased economy aanzwengelen zodat we de grote problemen van deze tijd echt kunnen gaan oplossen.’ De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere berichten dat het doel van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (40% minder in 2030 vergeleken met 1990) niet gehaald zal worden met de bestaande beleidsmaatregelen; dat geldt voor alle doorgerekende scenario’s. Het beste komt uit de bus een scenario met sterke technologie-ontwikkeling en een open wereldmarkt; duurzame biobrandstoffen worden dan concurrerend, de chemische sector krijgt een impuls, en er komen meer banen. Het Nederlandse BNP stijgt in 2030 met € 1 miljard, en dat groeit door naar enkele miljarden in de jaren daarná. Duurzame biomassa is nodig om de uitstoot volgens plan te verminderen, deze maakt 50-60% uit van de mix van duurzame energie. Bij lage olieprijzen gaat de omschakeling langzamer, er zijn dan extra beleidsmaatregelen nodig. Elk van de scenario’s met sterke technologie-ontwikkeling geeft aanzienlijk goedkopere resultaten. Deze resultaten zijn ook een bevestiging van een recent rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) dat pleitte voor meer snelheid bij het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

Aanbevelingen voor duurzame biomassa

Het rapport beveelt aan dat industrie en overheid de handen ineen slaan voor snelle strategische investeringen in technologische ontwikkeling van duurzame biomassa: bio-energie en nieuwe materialen. Onder meer investeringen in grote veelzijdige bioraffinaderijen voor omzetting van biomassa, en in duurzame energiecentrales. Volgens het rapport geeft dit de laagste kosten in het klimaatbeleid, terwijl tegelijkertijd de concurrentiekracht van de chemische sector zal verbeteren. Het rapport zegt dat invoering van de noodzakelijke beleidsmaatregelen wel brede steun onder de bevolking nodig heeft. En dat is misschien nog niet zo eenvoudig. Daarom moeten alle betrokkenen duidelijker zijn over het gebruik van de belangrijke technologieën, en hun invloed op het milieu en de economie. Het rapport hoopt voor die discussie materiaal aan te dragen.

Het complete rapport is te downloaden vanaf: http://edepot.wur.nl/370901

(Visited 1 times, 1 visits today)

Plaats een reactie