Meer ‘guts’ nodig voor de bio-economie

Noordwest Europa heeft de beste feedstock in de wereld voor biobased industrieën, zegt Marc Verbruggen, CEO van NatureWorks en grootste PLA-producent ter wereld. Hij had er nog aan toe kunnen voegen: ook de grootste suikerfabrieken, de hoogste opbrengst per hectare, voortreffelijke research en een prima functionerende chemische industrie. Waarom komt grootschalige groene chemische productie in de nieuwe bio-economie er dan toch niet van de grond?

Suikerfabriek
Er liggen grote kansen voor de suikersector in Europa, de tijd is er rijp voor.

Een congres, georganiseerd door Rabobank in Utrecht begin oktober, worstelde met het antwoord. De algemene gedachte daar: graag wat mee ‘guts’. Maar dat is natuurlijk niet het enige punt. Een jaar geleden presenteerde Deloitte – ook bij Rabo – haar fermentatiestudie over Noordwest Europa, aangezwengeld door Ton Runneboom, toen voorzitter van het Biobased Renewables Platform. Grote verwachtingen speelden daar toen, in het zicht van de berg van 5 miljoen ton extra suiker die in oktober 2017 ter beschikking komt als de EU het quotum op suiker opheft en de boeren naar hartenlust kunnen produceren. Gouden tijden zouden aanbreken voor de groene basischemie. Ton Runneboom sprak al over 5 bio-alcohol fabrieken en die € 15 miljard, die daarvoor nodig zijn, zouden er ook wel komen. Zo’n kans om de bio-economie op poten te zetten in het almaar achterblijvend Europa konden we toch niet laten lopen?

Nog niet veel actie in de bio-economie

Deze week was de eerste evaluatie. Nu, dat viel tegen. In dit afgelopen jaar is er weinig tot niets gebeurd. Nu weet ik wel dat het zeker tien jaar duurt, van idee tot ontwikkeling van een grote biochemische fabriek, en dat zoiets miljarden Euro’s kost, maar het enthousiasme van toen vond ik niet terug. Het enige dat recent gebeurde was een persbericht van de procesontwikkelaar van Avantium dat dit bedrijf hoogstwaarschijnlijk binnenkort de beslissing zal nemen tot het bouwen van een (kleine) commerciële fabriek voor FDCA (furaandicarbonzuur, biobasisproduct, grondstof voor hun nieuwe kunststof PEF). In Europa, dat wel. En dat is al heel wat want tot nu toe werd uitsluitend over bouwen in Amerika gesproken. Misschien dat al die extra suiker toch helpt en misschien wordt er hier en daar (niet in Nederland) met voldoende subsidies en/of garanties gestrooid. Maar het is al heel wat dat Amerika niet meer op de eerste plaats wordt genoemd. BioAmber ging nog naar Canada voor hun eerste commerciële fabriek van biobarnsteenzuur. Babette Pettersen, CCO van BioAmber zei nog eens in Utrecht wat er allemaal niet in Europa te vinden was: er waren geen goede prijzen voor feedstock, geen goede energieprijs en geen overheidssteun, zaken die in Canada allemaal wel te vinden waren. Hun volgende fabriek voor biobarnsteenzuur komt ook in Noord-Amerika.

Er verandert wel iets in die houding – denk bijvoorbeeld aan de Europese BBI plannen – maar voor het overige waren alle big shots in de bio-economie, die in Utrecht aanwezig waren, van mening dat het allemaal veel te langzaam gaat. Hoewel zeer veel kennis op dit gebied uit Europa komt (met Nederland op een vooraanstaande plaats). Een groot, aansprekend project, dat is wat we nodig hebben in Europa (en in Nederland, ondanks het prima voorbeeld van DSM) om te tonen dat de bio-economie hier ook echt doorbreekt en voet aan de grond begint te krijgen. Maar dat zou betekenen dat de overheden ook hier bereid zijn de ‘valley of death’ te financieren en te overbruggen. En, volgens iedereen die in Utrecht aanwezig was, dat we wereldwijd eindelijk reële prijzen gaan berekenen (een level playing field met de fossiele industrie) en dat we kunnen uitgaan van een behoorlijke wereldwijde prijs voor CO2. Akkoord, maar ondertussen worden er wel groene chemische basisfabrieken neergezet in Amerika en Azië. Vandaar dat ik toch bij de in de aanhef genoemde uitspraak blijf: laten we in Europa (en in Nederland) eindelijk eens wat meer ‘guts’ tonen om de grote bio-economie van de grond te krijgen.

https://www.biobasedpress.eu/nl/2014/10/industriesuiker-goede-mogelijkheden-voor-noordwest-europa/
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/manufacturing/deloitte-nl-manufacturing-opportunities-for-the-fermentation-based-chemical-industry-2014.pdf

(Visited 4 times, 1 visits today)