Meer investeringen in groene chemicaliën en materialen, zegt Lux Research

De sector Groene Chemicaliën en Materialen (GCM) heeft zich duidelijk hersteld van de terugslag van 2008, toen vele jonge bedrijven het slechter deden dan verwacht en een groot aantal failliet ging. Het investeringspeil gaat omhoog vanaf 2013 en zal in 2014 in de buurt komen van de $ 1 miljard (€ 780 miljoen), een toename van 28% vergeleken met 2013. Aldus Lux Research in zijn nieuwe rapport ‘Dynamics of Venture Capital Funding in the Bio-based Chemicals Industry’.

POET DSM Emmetsburg
Veel buitenlandse bedrijven investeren in de Noord-Amerikaanse GCM-sector, zoals DSM (foto: POET DSM fabriek in Emmetsburg).

Groene chemicaliën en materialen worden volwassen

Nog een bewijs van het herstel van de industrie is dat een groter deel van het bijeengebrachte kapitaal wordt gebruikt voor commerciële fabrieken en de voorbereiding van commerciële activiteiten. ‘Dit betekent dat de industrie een stadium heeft bereikt waar bedrijven hun technologie hebben gedemonstreerd in proeffabrieken en nu proberen de markt op te komen,’ zegt hoofdauteur Meraldo Antonio in een email.

De cijfers van Lux hebben enige uitleg nodig. ‘Wij moeten erop wijzen,’ zegt Antonio, ‘dat we in onze analyse alleen midden- en kleinbedrijven meenemen die voornamelijk of in hun geheel gericht zijn op ontwikkeling en commercialisering van groene chemicaliën en materialen. Onze cijfers omvatten niet de activiteiten van grotere bedrijven die wel GCM-verwante activiteiten/productie hebben, maar voornamelijk werkzaam zijn op andere terreinen (zoals Braskem of DSM).’

Noord-Amerika is dominant

Zelfs met die beperkingen in het achterhoofd zijn de conclusies van Lux zeer opmerkelijk. De eerste is het absolute overwicht van Noord-Amerika op dit gebied. In de laatste drie jaar verwierven Noord-Amerikaanse bedrijven niet minder dan 87% van alle risicokapitaalinvesteringen in de GCM-sector. Zie de tabel voor precieze cijfers van equity-investeringen per land in de laatste drie jaar.

image002Noord-Amerikaanse bedrijven domineren. Betekent dit dat verreweg het grootste deel van de investeringen wordt gedaan in Noord-Amerika? ‘Ja, dat is het geval. Dat komt door een combinatie van overvloedig aanbod van grondstoffen, gunstige wetgeving, arbeidsmarkt en technische vaardigheden, en grote bestaande en toekomstige markten. Ons cijfer voor Noord-Amerika slaat op de hoeveelheid equity investering ontvangen (NIET geïnvesteerd) door GCM-bedrijven met hun hoofdkantoor in Noord-Amerika. Dit bedrag komt van bedrijven en financiële instellingen zowel in Noord-Amerika als het buitenland.’

De rol van grote bedrijven groeit

Verder valt op dat het aandeel van grote bedrijven in deze investeringen duidelijk is gegroeid. ‘Wij denken dat dit komt doordat grote multinationals in vele bedrijfstakken de groene chemicaliën en materialen als strategisch belangrijk zien,’ zegt Antonio. ‘Naar verhouding worden fusies en overnames belangrijker in deze sector ten opzichte van risicokapitaalinvesteringen. In het verleden hebben vele beginnende bedrijven niet voldaan aan de verwachtingen waardoor ze moeilijker geld aan konden trekken en problemen kregen met hun cash flow. Ze gingen vaak failliet of kwamen daar dicht bij. Sommige grotere bedrijven hebben daarop deze problemen aangegrepen om de kleine bedrijven goedkoop over te nemen, in de verwachting dat ze met wat aanvullende investeringen weer winstgevend zouden kunnen worden.’ Het rapport noemt de aankoop van Virdia door Stora Enso, die van LS9 door de Renewable Energy Group, en de goedkope overname van Trellis Earth door Cereplast.

Ziet u ontwikkelingen in de verhouding van investeringen in bio-energie en die in groene chemicaliën en materialen? En wat is het aandeel van de tweede generatie? ‘Het rapport analyseert alleen de dynamiek van de risicokapitaalinvesteringen in de industrie van groene chemicaliën en materialen. Wij kunnen daarom geen precies beeld geven van het aandeel bio-energie in deze activiteiten. Maar we hebben wel steeds meer biobrandstofbedrijven gezien die overgestapt zijn naar de GCM-sector, zoals Amyris, Gevo en Solazyme. Wat betreft de tweede generatie: classificatie van bedrijven als zodanig was moeilijk, omdat veel van deze bedrijven stellen zowel eerste- als tweede-generatie grondstoffen te kunnen verwerken. Maar bij een voorzichtige schatting komen we tot een aandeel van bedrijven die alleen technologieën ontwikkelen voor de verwerking van tweede-generatie grondstoffen van 9,84% van alle equity investeringen over de periode 2012-2014.’

Al met al klimt de sector groene chemicaliën en materialen duidelijk omhoog.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Plaats een reactie