Kansen voor groen butadieen

Butadieen is een belangrijk petrochemisch product met een marktomvang van meer dan $ 40 miljard; rond 60% van het butadieen is bestemd voor het maken van synthetisch rubber. De vrij recente opkomst van schaliegas heeft geleid tot een tekort aan butadieen, omdat gasvoorkomens minder C4 koolwaterstoffen bevatten dan fossiele olie die in de petrochemie wordt gebruikt. Hierdoor neemt de prijs van butadieen steeds toe, de huidige prijs van $ 0,70/lb is 10 à 30% hoger dan die van verleden jaar.

Reserveband
De markt voor banden groeit nog steeds, en daardoor ook die van butadieen.

Meer schaliegas, minder butadieen

Men verwacht dat het leveringstekort toeneemt naarmate meer schaliegas wordt gewonnen. Dit stimuleert ontwikkelaars van technologie om nieuwe routes naar butadieen te ontwerpen, op basis van aardgas of biomassa. BASF en Linde kondigden bijvoorbeeld in juni een samenwerking aan bij de ontwikkeling van butadieenproductie uit butaan. Kort daarop kwam Honeywell UOP met net zo’n aankondiging; dit bedrijf maakt gebruik van de OXO-D technologie van TPC Group om butaan om te zetten in butadieen.

Eerder al heeft Lux start-ups gevolgd, gericht op het maken van groen butadieen (uit biomassa). Global Bioenergies ontwikkelt samen met Synthos een directe route naar isobutadieen met behulp van genetisch gemodificeerde Escherichia coli. LanzaTech werkt samen met Invista en SK Innovation om butadieen te maken, hetzij uit LanzaTech’s 2,3-butaandiol gemaakt uit koolmonoxide, of door directe fermentatie. Genomatica ontwikkelt samen met Versalis en Braskem methoden om groen butadieen te maken. Braskem opende bovendien kort geleden een R&D centrum waar groen butadieen één van de onderzoeksprojecten is. Vorig jaar kondigde Cobalt Technologies een partnership aan met twee nog onbekende Aziatische bedrijven voor de ontwikkeling van een biomassa-naar-butadieen proces, via Cobalt’s n-butanol productietechnologie.

Diverse routes naar groen butadieen

Chemische bedrijven zijn niet de enige spelers op het gebied van groen butadieen; bandenfabrikanten proberen zich in te dekken tegen toekomstige grondstoftekorten en investeren ook op dit terrein. Michelin bijvoorbeeld werkt samen met Axens en Tereos aan een proces voor het maken van groen butadieen. De voorspelde tekorten aan butadieen voor het maken van synthetisch rubber vormen een aansporing voor makers van banden en synthetisch rubber om andere manieren te onderzoeken om rubber te maken. Hoewel groen butadieen het meest in de kijker staat, kijken sommige bedrijven naar andere strategieën zoals andere bronnen van natuurrubber (guayule of kaf van rijst) en nieuwe vormen van synthetische rubber uit bio-isopreen.

Tekorten komen niet alleen voort uit het afknijpen van de nafta-butadieen route; ook de toenemende vraag naar banden en polymeren uit opkomende economieën en de onvoorspelbaarheid van de markt van natuurrubber vormen een stimulans voor het zoeken naar nieuwe routes naar groen butadieen. Op dit moment hebben de beste ontwikkelaars van de wereld al partnerships gevormd op dit gebied. Om zich in te dekken tegen het voorspelde tekort aan butadieen zouden bedrijven leveringsovereenkomsten moeten sluiten, of samenwerken met technologische ontwikkelaars die nog geen exclusief samenwerkingsverband zijn aangegaan.

Oorspronkelijk gepubliceerd door Lux Research.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Plaats een reactie