Kansen voor groen butadieen

Butadieen is een belangrijk petrochemisch product met een marktomvang van meer dan $ 40 miljard; rond 60% van het butadieen is bestemd voor het maken van synthetisch rubber. De vrij recente opkomst van schaliegas heeft geleid tot een tekort aan … Read more