Oproep om oxo-afbreekbare plastics te verbieden

Meer dan 150 organisaties steunen een nieuwe verklaring die oproept tot een wereldwijd verbod voor oxo-afbreekbare plastics in verpakkingsmateriaal. Onder de ondertekenaars zijn grote bedrijven, bedrijfstakorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en politici. Onder meer M&S, PepsiCo, Unilever, Veolia, British Plastics Federation Recycling Group, Gulf Petrochemicals and Chemicals Association, Packaging South Africa, Wereld Natuur Fonds (WNF), Plymouth Marine Laboratory, en tien leden van het Europese Parlement.

oxo-afbreekbare plasticsOxo-afbreekbare plastics, waaronder plastic draagtassen, worden vaak verkocht als oplossing van het probleem van plasticvervuiling; daarbij wordt gezegd dat zulke plastics afbreken tot onschadelijke resten, binnen een paar maanden tot een paar jaar. Maar, zoals duidelijk gemaakt in een nieuwe verklaring van het New Plastics Economy initiatief van van de Ellen MacArthur Foundation, er bestaat ruimschoots bewijs voor het gevaar van oxo-afbreekbare plastics: ze breken niet af tot onschadelijke reststoffen, maar vallen uiteen in kleine plasticdeeltjes en dragen op die manier bij tot de verontreiniging met microplastics, een gevaar voor de oceanen en andere ecosystemen, misschien nog wel voor tientallen jaren. (Bij oxo-afbreekbare plastics worden in de lange molecuulketen bewust zwakke plekken aangebracht, waardoor deze na verloop van tijd breekt; bijvoorbeeld onder invloed van humuszuren in de bodem, als een polyetheen draagtas op de grond terecht komt. De overblijvende (nog altijd lange) stukken zijn niet meer voor het blote oog zichtbaar, maar ze zijn er nog altijd, en slecht afbreekbaar. Het plastic is dan tot microplastic geworden, DvdH).

Een wereldwijd initiatief tegen oxo-afbreekbare plastics

‘Er is heel veel bewijs voor de stelling dat oxo-afbreekbare plastics niet doen wat hun producenten claimen, maar juist bijdragen tot vervuiling met plastics. Bovendien zijn deze materialen niet geschikt voor gebruik op langere termijn, of voor goede recycling of compostering, wat betekent dat zijn geen onderdeel kunnen uitmaken van een circulaire economie.’ – Rob Opsomer, verantwoordelijk voor Systemic Initiatives bij de Ellen MacArthur Foundation.

Lees verder in de Engelse versie van dit artikel.

Interessant? Lees dan ook:
Nieuwe plasticeconomie: circulair, nog niet uit groene grondstoffen

Europa moet minder plastic afval maken – maar hoe?
Bioplastics: maak een eind aan de verwarring

(Visited 5 times, 1 visits today)

Plaats een reactie