En hier komt… More with Less

Voor ons was 21 april een memorabele dag. Een maand eerder dan gepland presenteerden we ons nieuwe boek: More with Less, Welcome to the Precision Economy. De presentatie vond plaats op een conferentie in Groningen met als onderwerp de laatste resultaten van chemisch onderzoek naar koolhydraten. Een gebeurtenis waarbij de belangrijkste spelers in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie aanwezig waren, en ook enkele beleidsmakers op het terrein van innovatie.

More with Less boekNa het succes van ons Nederlandstalige boek Groene Groei, Naar de maatschappij van 2040, besloten we een versie te maken in de Engelse taal. Onderweg ontdekten we dat veel voorspellingen in ons boek al werkelijkheid werden, veel sneller dan we hadden voorzien. Duurzame energie was geen belofte meer, een mogelijke oplossing voor klimaatproblemen en energietekorten, maar nam een grote vlucht. De ontwikkeling van nieuwe manieren om de wereld te voeden was niet langer slechts een uitdaging: nieuwe technieken op grond van intensieve kennis van het microbioom van planten en bodem waren al in uitvoering. Groene materialen en bioplastics kwamen steeds meer in de plaats van fossiele materialen. Precisiegezondheidszorg, niet alleen op basis van ICT maar ook met een stevige biochemische ondergrond, zet deze sector op zijn kop. Kortom, uiteindelijk schreven wij More with Less, een totaal nieuw boek. Hier geven wij u een voorproefje van zijn inhoud.

More with Less: meer en beter resultaat met minder input

De mensheid is bezig economische vanzelfsprekendheden op hun kop te zetten, door de doorbraak van precisietechnologieën als zonne-energie en precisielandbouw, en door precisieregelingen in de samenleving als delen in plaats van bezitten. Tot dusver konden wij alleen de welvaart vergroten door gebruik van méér grondstof, waardoor wij de bodemschatten van de aarde uitputten en het milieu vervuilden. Hieraan komt een eind door precisie. Precisie stelt ons in staat, producten te maken die beter aansluiten bij de behoeften van de consument, uit minder grondstof: more with less.

Aanbieding More with Less
Coauteur Alle Bruggink (links) biedt zijn boek More with Less aan, aan Rudy Rabbinge, schrijver van het voorwoord (links) en Sybrand Poppema, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Om deze voordelen van precisie te oogsten, zal de mensheid zijn gewoontes moeten veranderen, bijvoorbeeld in de belastingheffing. Wij zullen bijvoorbeeld fossiele en minerale grondstoffen moeten gaan belasten, en recycling juist gemakkelijker moeten maken. Met goedkope duurzame energie kunnen we de winning van fossiele grondstoffen beperken en circulaire methoden bevorderen zoals levensduurverlenging en hergebruik. We kunnen er nieuwe diensten mee ontwikkelen, zoals het leasen van goederen, inclusief hergebruik en vervanging. We zullen er materialen mee kunnen upcyclen, bijvoorbeeld grafiet uit oude batterijen omzetten in grafeen, voor gebruik in smartphones en chips, één van de vele futuristische mogelijkheden. De mensheid zal precisie ontwikkelen in de vorm van slimme materialen en precisie-apparatuur, in voedselproductie en –bereiding, en het verwerken van agrarische reststromen tot nieuwe materialen. We zullen precisiegroenten kunnen gaan maken in minikassen naast de supermarkt, waarbij we alles hergebruiken, energie, verpakkingen en ongebruikte producten. Door alleen te maken waaraan behoefte is kan de mensheid tien miljard mensen voeden, en tegelijkertijd de schade aan de planeet sterk beperken. In ons boek More with Less laten we zien dat de mensheid al beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden.

(Visited 2 times, 1 visits today)

1 gedachte over “En hier komt… More with Less”

Plaats een reactie