Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

Wageningen UR is het brandpunt van de sterke Nederlandse kennispositie op het gebied van landbouw en voedselverwerking. Er bestaat van oudsher een sterke band tussen de Nederlandse landbouw en veeteelt, en kennisontwikkeling. Nederlandse boeren en tuinders stellen hun methoden voortdurend bij aan de hand van de laatste technologie; en daardoor kan de kennisontwikkeling weer op de top van de golf blijven.

Nederland is de tweede of derde exporteur van landbouwproducten in de wereld. Het is toonaangevend op gebieden als pootaardappelen, bloemen en bloembollen, laanbomen, en embryo’s (koeien, paarden). Het heeft een traditie van excellente technologieën in teelt en verwerking, met Wageningen UR in het midden van die activiteit.

Veel belangstelling uit het bedrijfsleven
Al in een vroeg stadium heeft Wageningen UR de vooruitzichten van de biobased economy opgepakt. Op dit veelbelovende terrein heeft het al drie leerstoelen ingesteld. Hun doel is het gebruik van alle onderdelen van de oogst, tegen de hoogst mogelijk waarde. Economische en ecologische voordelen komen daarin samen. Daardoor bestaat er van de kant van het bedrijfsleven veel belangstelling voor Wagenings onderzoek. Er zijn al public-private partnerships op onderzoeksgebieden als koolhydraten, biosolar cells en bioraffinage, en er komt een nieuw kenniscentrum aan op het gebied van eiwitten.

180 landen
De internationale gerichtheid is belangrijk voor de kwaliteit die Wageningen UR biedt. Rudy Rabbinge, een ervaren en internationaal gerespecteerde agrowetenschapper, zegt daarover: ‘De kracht van Wageningen UR wordt weerspiegeld in zijn internationale oriëntatie. Uit meer dan 180 landen komen er studenten en promovendi naar Wageningen. Wij hebben een diepgaande samenwerking opgebouwd met grote landbouwlanden als China, Indonesië, Brazilië en Zuid-Afrika. En, heel kenmerkend, onze hoogleraren hebben elke zes of zeven jaar een sabbatical, waarin ze naar het buitenland gaan om hun horizon te verbreden, en contacten aan te halen met hun buitenlandse collega’s.’ Bij het streven naar een biobased economy is Wageningen UR een van de Nederlandse troefkaarten.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Plaats een reactie