MENU ZOEKEN

One Response

  1. Mirjam 27 april 2020 at 15:12 | | Reply

    “Laten we de biomassa die wél duurzaam beschikbaar is vooral effectief benutten.”

    Zo nietszeggend …verdiep u in de huidige biomassacentrales die er zijn in Nederland en vraag omwonenden wat zij hier van vinden

Leave a Reply