MENU ZOEKEN

Wat zijn de biobased economy en de biobased society?

Inleiding biobased economy en biobased society
Onze wereld raakt doortrokken van onzekerheid. De economie staat op knappen. Het roer moet om. Technologie en landbouw moeten de kernpunten worden van een nieuwe en duurzame economie, leidend tot een geheel nieuwe inrichting van economie en samenleving….

Chemische grondstoffen groeien op het veld
De geschiedenis ontwikkelt zich nooit in een rechte lijn. Tussen de 19e eeuw en ons ligt een periode van ruim een eeuw waarin energie en materialen steeds meer uit een heel andere bron kwamen: aardolie, voor een deel ook aardgas en steenkool….

Groene chemie
Nog maar vijftig jaar geleden stond de chemische industrie gelijk aan grote, voor de buitenstaander ondoordringbare en geheimzinnige complexen waar werd gewerkt met gevaarlijke en giftige stoffen bij hoge temperatuur en druk….

Pro en contra
Toch ontmoet de biobased economy nog veel scepsis. Het belangrijkste probleem ligt bij de productie van groene grondstoffen. Heel mooi, zegt de scepticus, zo’n industrie met respect voor de natuur….

De biobased society
Het mooie en tegelijkertijd problematische van de biobased economy is, dat deze met zoveel maatschappelijke terreinen te maken heeft….

De transitie
Aan het begin van een transitie is de tijd rijp voor gericht en gedurfd initiatief. De ontwikkelingen schieten alle kanten op, sommige paden lopen dood en andere zijn onverwacht succesvol. Van alle kanten bemoeit men zich met de zaak….

Strategische oriëntatie
Veel ontwikkelingen in Europa zijn de afgelopen jaren gestuurd door CO2-wetgeving….