Zonneparken, kansen en problemen

solar parks

Zonne-energie gaat doorbreken. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Daardoor worden structurele nadelen, zoals de verdunde opwekking van elektriciteit, steeds minder belangrijk. Zelfs in een land als Nederland met weinig ruimte. Maar hoe zal die zonne-energie eruit gaan zien? Zonnepanelen op alle … Read more

Ambities voor zonne-energie

ambities voor zonne-energie

De afgelopen decennia is zonne-energie (PV) enorm gegroeid; er zijn veel meer toepassingen gekomen en de productie is sterk opgeschaald. De kosten zijn drastisch en spectaculair gedaald. De ambities voor zonne-energie zijn ongekend. Zegt Wim Sinke: ‘In de 40 jaar … Read more

De oplossingen zijn er al!

De oplossingen zijn er al! als het gaat over grote wereldproblemen. Oplossingen die al bestaan maar nog niet genoeg worden gebruikt. Of die ten onrechte worden bekritiseerd en dan niet genoeg steun krijgen. Het gaat over: duurzame energie en energieopslag, … Read more

Energieproducerende landschappen

energieproducerende landschappen

De wereld zal anders tegen duurzame energie moeten gaan aankijken. Visionair en grootschalig denken is vereist. De tijd is voorbij dat zonne- en windenergie ‘ingepast’ moesten en konden worden in de omgeving. Duurzame energie gaat integendeel vanaf nu de omgeving … Read more

Geopolitiek van duurzaamheid

Windenergie geopolitiek van duurzaamheid

In de geopolitiek is lange tijd de verdeling van fossiele brandstoffen in de aardkorst zeer belangrijk geweest: dit zijn de belangrijkste bezittingen in een wereld gebaseerd op fossiele brandstoffen. Zij zullen nog enkele tientallen jaren in gebruik zijn, maar hun … Read more

Energieopslag in de transitie

In veel discussies over duurzame energie is energieopslag een heet hangijzer. Vooral in discussies tussen leken wordt het gebrek aan eenvoudige opslagmogelijkheden gebruikt als een dooddoener: allemaal leuk en aardig die duurzame energie, maar zolang we een donkere dag nog … Read more

Naomi Klein: vluchten kan niet meer

Waar kunnen we nog heen als de zeespiegel gaat rijzen als gevolg van de opwarming van de aarde? In industrielanden zullen mensen voorlopig tamelijk veilig zijn. Zelfs in laaggelegen gebieden als Nederland, die zich voorlopig wel tegen het wassende water … Read more

Energieneutraal in plaats van schaliegasvrij

Gemeentes verklaren zich ‘schaliegasvrij’. Pure symboolpolitiek. Ze weten heel goed dat ze hier geen zeggenschap over hebben. Kennelijk hebben ze het (naïeve) idee dat zo’n uitspraak milieuproblemen door gaswinning zal voorkomen, en de komst van duurzame energie zal versnellen. Maar … Read more

Denkfouten met CO2

Onze planeet warmt op. Dat is ruim voldoende bewezen. CO2 is de grootste oorzaak daarvan, dat weten we ook zeker. Dat onze welvaart en energiehonger dit hebben veroorzaakt kunnen we ook al niet meer ontkennen. Maar de vraag of de … Read more