MENU ZOEKEN

posts sorted by: Achtergrond

Valkuilen bij risicoanalyse van kernenergie

De 100-jarige oorlog tussen chemie en bacterie, in 100 afleveringen

Een strategie ter vermindering van dierproeven

Het individu bestaat niet

In memoriam Wijnand Schonewille

De natuur als leidraad

Consequenties van het Novaceen

Covid-19: zorg voor elkaar

Vermijd geen risico’s, maar beheers ze

Insecten gaan achteruit, overal ter wereld. Hoe bezorgd moeten we zijn?

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht

Moderne biotechnologie: ontwikkelt die zich te snel?

Indirecte effecten, we zien er vaak aan voorbij

Club van Rome 50 jaar

Is het leven maakbaar? 3.3 Welzijn voor allen

Is het leven maakbaar? 3.2 Over planetaire grenzen

Verjonging door biotechnologie, voor wie?

De biowetenschap van onsterfelijkheid

Gezond oud worden en de wetenschap van het eeuwige leven

Is het leven maakbaar? 2.1 Van evolutie naar revolutie

Is het leven maakbaar? 1 De sleutelrol van gentechnologie

Waarom zouden biologische boeren geen gebruik kunnen maken van nieuwe veredelingstechnieken?

Biodiesel laat opslagtanks roesten: over onbedoelde gevolgen van nieuwe ontwikkelingen

Biologisch is geen goed kwaliteitskeurmerk – en wel hierom

Circulaire bio-economie: ongemakkelijke verbintenis van begrippen, tot nu toe

Klonen van apen: van kwaad tot erger of een doodlopende weg?

Conferenties: oude wijn in nieuwe zakken

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

Donut economie, of waarom economen meer kennis moeten nemen van technologie

Geopolitiek van fosfaat in een biobased economy

Voedsel en water als geopolitieke wapens

Geopolitiek van duurzaamheid

Systeemkosten van duurzame energie – het niet-vertelde verhaal

Innovatie is ‘Chefsache’

Losgeslagen wetenschappelijke fantasie

Nederlands ecomodernisme: nuchter en praktisch maar ook een kruistocht tegen de milieubeweging

Ziekte van Duchenne CRISPR behandeling: alleen voor mensen met geld of goede connecties?

Toelatingsproces van insecticiden: meer logica en sociale wetenschap s.v.p.

Verbod op neonicotinoïden, of niet, of iets anders

Precisie, teken van een nieuwe tijd

Lost in translation: disfunctionele wetenschapscommunicatie

Een gezond verstand of 50-50-40 energiescenario. Deel 2: duurzame energie

Een gezond verstand energiescenario. Deel 1: de wereldvraag naar energie

Biobased is kortcyclisch denken

Gaia, en de zachtmoedige wraak van James Lovelock

Micronutriënten, klein maar essentieel

Diversiteit is sleutel tot nieuwe landbouw, zegt Louise Vet

Band met de natuur herstellen – de nieuwe duurzaamheid

Brexit gaat niet over de EU

GMO debat, kernenergie, en het absolute kwaad

Garens van de toekomst (1): katoen en zijn beperkingen

Gene drive: de nieuwe discussie

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

Gentech moet

Bio-economie, circulair en kleinschalig. Of niet?

Roundup discussie: het lijkt wel het klimaatdebat

Schone technologie is veel meer dan CO2-arm, met veel meer economische potentie

We zijn niet goed in systeemdenken

Controverses over genetische modificatie, deel 1: argumenten vóór

Sprongsgewijze veranderingen, een lichtpuntje in het klimaatdebat

Ecomodernisme, een geweldig idee en een grote teleurstelling

Welkom in het tijdperk van CRISPR

Rudy Rabbinge: genetische modificatie heeft veel perspectief maar draagt ook risico’s in zich voor de wereldvoedselvoorziening en het milieu

Natuur als uitvinder

Duurzaamheid heeft groene groei nodig

Wat is biomassa eigenlijk?

Zijn polyolefinen echt goedkoper dan duurzame alternatieven?

Naar een meer duurzame geneesmiddelenproductie

Groene chemie: de natuur als leermeester

Mother Earth Day: laten wij gezonde bodems beschermen

Synthetische biologie: gezondheid, mode en ethiek

Iain McGilchrist: neurologische strijd tussen efficiëntie en duurzaamheid

Psychologie van innovatie: biotechnologie moet leren luisteren!

Mariene biotechnologie: grote mogelijkheden, veel problemen

Panarchie, voor een beter verlopende transitie

Vertrouwen is de basis voor succesvolle R&D

Energieopslag: de noodzakelijke aanvulling op duurzame energiebronnen

Coöperaties nodig voor de biobased economy, zegt Yvon Le Henaff

Trend: groene cosmetica

Denkfouten met CO2

Naar een ambitieus Europa

Duurzaam, houdbaar of juist afbreekbaar?