MENU ZOEKEN

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Methaanuitstoot kan klimaatakkoord van Parijs ondermijnen

New York City bij nacht. Steden blijken belangrijke bronnen van methaanuitstoot te zijn. Foto: Wikimedia Commons.

In de laatste tien jaar is de concentratie van methaan in de atmosfeer gestegen tot onverwacht hoge waarden. Methaangas, CH4, is een 25 keer zo sterk broeikasgas als kooldioxide, CO2. Daarom is dit geen goed nieuws voor onze pogingen, de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot 2oC, of zelfs 1,5oC. Het probleem is, zoals

Naar ecologische persoonlijke verzorging, en andere BIO hoogtepunten

Cannabis: een nieuwe commerciële kans

IPBES en daarna: moeten we bang zijn voor wereldwijde ecologische achteruitgang?

Torenhoge ambities zijn onmisbaar bij upcycling

GreenTech 2019: nieuwe gewassen en technieken

Verbeter de duurzaamheid zonder het merk te schaden

Is het leven maakbaar? 4.8 Plantengentechnologie, fotosynthese-boost

Nieuwe Call for Proposals van BBI JU

Compromis steeds vaker onderdeel van oplossing

Van energietransitie naar precisie-economie

Indoor farming: goede en betaalbare groenten voor steden

Is het leven maakbaar? 4.7 Plantengentechnologie, cisgenese

Wetenschappelijke doelstellingen voor duurzaamheid in bedrijven

Biozonnecellen: steeds een stap verder

Klimaatverandering: bomen komen te hulp

CCU, Carbon Capture and Utilization, als grondstof zelfs beter dan biomassa

Klimaatdiscussie mist besef van urgentie

De lange aanlooptijd van windmolens

Microalgen, schoonmakers van het milieu en bron van voedingsmiddelenadditieven

Vermijd geen risico’s, maar beheers ze

MaterialDistrict Rotterdam 2019: fantasievolle nieuwe materialen

Eiwitten efficiënter produceren en gebruiken

Kringlooplandbouw, het toekomstmodel

Insecten gaan achteruit, overal ter wereld. Hoe bezorgd moeten we zijn?

Biowaterstof: de volgende groene alternatieve brandstof

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht