Hele oogst benutten

GreeNest NestPack 6

Stapje voor stapje komt de circulaire en biobased economy dichterbij. Elk jaar komen er weer nieuwe toepassingen van groene grondstoffen op de markt. De industrie werkt toe naar gebruik van de hele oogst, onder andere door betere benutting van wat … Read more