Connecting Industries, een mooi boek met beperkingen

Het eerste boek op tomatenpapier heeft uiteraard te maken met duurzaamheid. Het heet ‘Connecting Industries’ met als ondertitel ‘Duurzaamheid en Innovatie in de Noordzeedelta’. Schut Papier, een kleine gespecialiseerde papierfabriek uit Heelsum, ontwikkelde het papier van tomatenstengels en biedt dit … Read more

Eén bio-economie, twee werelden

Op het eerste gezicht leek de gedachtewisseling zo goed bij de bijeenkomst ‘Een duurzame bio-economie in 2030: zijn we op de goede weg?’. Belegd door de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, in de wandelgangen meestal commissie-Corbey genoemd naar haar voorzitter. Maar onder … Read more